Cookie Policy van Porsche

Toepassingsbereik

Deze Cookie Policy is een aanvulling op de algemene privacyverklaring voor de Tequipment Finder. Hierin worden de soort, omvang, doel en rechtsgrondslag en tevens de mogelijkheden van beroep met betrekking tot de gegevensverwerking bij cookies beschreven. Verder geldt met betrekking tot alle verdere informatie de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de Tequipment Finder. Versie 25-05-2018

Wat zijn cookies?

Voor een zo breed mogelijk functie-aanbod, een groter gebruiksgemak en voor een optimalisatie van onze aanbiedingen, maken wij gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine bestanden die met behulp van uw internetbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen.

Cookie-categorieën

Wij gebruiken cookies voor verschillende doelen en cookies met verschillende functies. Hierbij maken wij het onderscheid of de cookie technisch gezien per se nodig is (technische noodzaak), hoe lang hij opgeslagen en gebruikt wordt (opslagduur) en of hij door de Tequipment Finder zelf of door een derde, en in dat geval door welke aanbieder, werd opgeslagen (cookie-aanbieder).

Technische noodzaak

Technisch noodzakelijke cookies:
Wij gebruiken bepaalde cookies, omdat zij dringend noodzakelijk zijn om de Tequipment Finder en de functies hiervan naar behoren te kunnen laten werken. Deze cookies worden automatisch opgeslagen wanneer de Tequipment Finder of een bepaalde functie wordt geactiveerd, tenzij u het opslaan van cookies in de instellingen van de browser hebt verhinderd.
Technisch niet-noodzakelijke cookies:
niet-noodzakelijke cookies worden daarentegen opgeslagen om bijvoorbeeld het gebruiksgemak en de prestatie van de Tequipment Finder te verbeteren of door bepaalde, door u uitgevoerde instellingen op te slaan. Technisch niet-noodzakelijke cookies gebruiken wij bovendien om informatie over de gebruiksfrequentie van bepaalde gebieden van de Tequipment Finder door te geven, zodat wij deze in de toekomst beter op uw behoeften af kunnen stemmen. Wij slaan technisch niet-noodzakelijke cookies pas op wanneer u op het betreffende veld hebt geklikt om te bevestigen dat u onze cookie-opmerking hebt gelezen en de Tequipment Finder blijft gebruiken.

Opslagduur

Sessie-cookies:
De meeste cookies worden alleen voor de duur van de huidige dienst of sessie (session) gebruikt en daarna weer gewist, m.a.w. ze zijn niet meer geldig zodra u de Tequipment Finder afsluit of wanneer uw huidige sessie afloopt (zogenaamde "session cookies"). Session cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om tijdens de sessie bepaalde informatie, zoals het aanmelden bij de Tequipment Finder, bij te houden.

Permanente cookies:
cookies worden alleen soms gedurende langere tijd opgeslagen, zodat u bijvoorbeeld weer wordt herkend wanneer u de Tequipment Finder op een later tijdstip opnieuw activeert en om opgeslagen instellingen te kunnen oproepen. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld de Tequipment Finder sneller of eenvoudiger opnieuw openen of hoeft u bepaalde instellingen, zoals de door u gewenste taal, niet opnieuw op te slaan. Permanente cookies worden na een bepaalde periode automatisch gewist wanneer u de pagina of het domein bezoekt waar de cookie werd opgeslagen.

Flow cookies:
deze cookies worden gebruikt voor de communicatie tussen verschillende interne Porsche-servers. Zij worden opgeslagen wanneer de gebruiker met de interactie begint en aan na afloop weer gewist. Flow cookies krijgen tijdens de interactie een duidelijk herkenbaar identificatienummer, maar de klant of gebruiker is aan de hand hiervan niet te achterhalen.

Cookie-aanbieder

Cookies van derden:
de zogenaamde "cookies van derden" worden door andere locaties of websites, of door aanbieders van webanalysetools, opgeslagen en gebruikt. Nadere informatie over webanalysetools en reikwijdtemeting is verderop in dit beleidsdocument opgenomen. Derden kunnen cookies bovendien gebruiken voor het weergeven van reclameboodschappen of om de inhoud van sociale netwerken, zoals bijvoorbeeld social plug-ins, te integreren.

Matomo (voorheen PIWIK)

Voor onze website maken wij gebruik van het webanalyseprotocol Matomo (voorheen PIWIK), een software bedoeld om de statistische analysen van bezoekershits om aan de hand daarvan websites te optimaliseren. Matomo gebruikt daarvoor cookies (tekstbestanden) die op uw computer worden opgeslagen en waarmee kan worden geanalyseerd hoe u de website gebruikt. De informatie die de cookie over uw gebruik van deze website verzamelt, wordt naar onze servers gestuurd en daar voor gebruikersanalysen opgeslagen. Het IP-adres wordt onmiddellijk na de verwerking en voorafgaand aan de opslag ge-anonimiseerd. U kunt uw browsersoftware zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, maar wij wijzen u erop dat u dan niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

(1) Twee bytes van het IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker (2) De opgeroepen website (3) De website vanwaar de gebruiker op de opgeroepen website terechtkomt is (Referrer) (4) De onderliggende pagina's die door de opgeroepen website worden geopend (5) Hoelang de gebruiker zich op de website bevindt (6) Hoe vaak de website wordt opgeroepen

De software loopt daarbij uitsluitend op de servers van onze website. Alleen op die plaats worden persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen. Gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

De software is zo ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen; er worden 2 bytes per IP-adres gemaskeerd (bijv.: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier kan het afgekorte IP-adres niet meer aan de oproepende computer worden gekoppeld.

Wissen van en beroep tegen het gebruik van cookies

U hoeft de cookies niet te accepteren wanneer u de Tequipment Finder gebruikt. Wanneer u niet wilt dat cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen, dan kunt u de betreffende optie in de systeeminstellingen van uw browser uitschakelen. U kunt de opgeslagen cookies op elk moment verwijderen in de systeeminstellingen van uw browser. Wanneer u geen cookies accepteert, werken de functies van onze website mogelijk slechts beperkt.

Wij bieden de gebruikers van onze website een opt-out mogelijkheid wat betreft de analyseprocedure. U doet dit door de betreffende link te volgen. Er wordt dan nog een cookie op uw systeem opgeslagen. Ons systeem weet dat de gegevens van de gebruikers niet mogen worden opgeslagen. Als de gebruiker de betreffende cookie tussentijds van zijn systeem wist, dan moet hij de opt-out cookie opnieuw opslaan. U kunt hier aangeven of in uw browser een webanalyse-cookie mag worden opgeslagen, waarmee de exploitant van de website statistische gegevens kan opnemen en analyseren.

Ook kunt u in uw eindapparaat de functie "Do Not Track" (niet traceren) activeren. Als deze functie is ingeschakeld, geeft uw eindapparaat aan de betreffende dienst door dat u niet getraceerd wilt worden.

Naam van de cookie Technische noodzaak Type (Session, Permanent or Flow) Opslagduur Cookie-aanbieder Gebruiksdoel en interesse Rechtsgrondslag
_pk_id.xx.xxxx Nee Permanent 1 jaar Matomo Matomo-cookie ter identificatie van gebruiker; zie ook https://matomo.org/docs/privacy. Art. 6 lid 1 f) AVG
_pk_ses.xx.xxxx Nee Permanent 30 min Matomo Matomo-cookie ter identificatie van gebruiker. Art. 6 lid 1 f) AVG
piwik_ignore Nee Permanent 2 jaar Matomo Matomo-cookie: opslag van niet-akkoord gaan met gebruiksanalyse (opt-out). Art. 6 lid 1 f) AVG
PIWIK_SESSID Nee Session Session Matomo Met het Matomo Session-cookie kunnen op elkaar volgende acties tijdens een bezoek aan een website tot het browservenster wordt gesloten, zodanig worden geanalyseerd dat de gebruiker niet uit de analyse te herleiden is. Art. 6 lid 1 f) AVG
shownProducts Nee Permanent 1 jaar Porsche Dit cookie slaat de producten op die u hebt bekeken. Art. 6 lid 1 f) AVG
noticedArticle Ja Permanent 1 jaar Porsche Dit cookie slaat de artikelen voor uw verlanglijstje op. Art. 6 lid 1 f) AVG
coloratorSettings Yes Permanent 1 Year Porsche This cookie stores your settings from the Wheel Configurator. Article 6 (1) (f) of the GDPR
disclaimerDecision Nee Session Session Porsche Dit cookie slaat de informatie op dat de gebruiker de cookie-instructie heeft gesloten. Art. 6 lid 1 f) AVG